Pemenang Periode Febuari 2018

Pemenang Lucky Draw Periode Februari
No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 Megxx Saxxx SAMY3XXX Laptop Gaming Acer
2 inxxx fitxxx gunaxxx AG113XXX Ipad Air 3
3 Kxxx Fixxx KWEENTXXX Xiaomi Redmi Y1 Pro
4 febriaxxx wibxxx WD10XXX Uang Tunai Rp 2.000.000
5 bastixxx haxxx AGO3SXXX Uang Tunai Rp 1.000.000
6 Susaxxx Haxxx FHW_SXXX Uang Tunai Rp 500.000
7 jexx JENYNXXX Uang Tunai Rp 250.000
8 imxxx abubaxxx EVIMXXX Uang Tunai Rp 100.000
9 didik nugrxxx CHIPS2XXX Uang Tunai Rp 100.000
10 ANDRXXX POEXXX OSTOWXXX Uang Tunai Rp 100.000
11 Exx Santxxx SAMBELPXXX Uang Tunai Rp 50.000
12 rxxx alwaxxx ALWANXXX Uang Tunai Rp 50.000
13 MAXXX K44XXX Uang Tunai Rp 50.000
14 toxxx axxx yuhaxxx ARISXXX Uang Tunai Rp 50.000
15 Abxxx haxxx ANCOXXX Uang Tunai Rp 50.000
16 bexx sudixxx BAGONXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 dexxx hariaxxx BASBXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 hendxx khoirxx SAMWONGxxx Uang Tunai Rp 50.000
19 fahxxx wijxxx TERBAXXX Uang Tunai Rp 50.000
20 robxxx imxxx BARBAXXX Uang Tunai Rp 50.000
Selamat kepada para pemenang, Jangan lewatkan Lucky Draw periode Maret