Pemenang Event September 2018

No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 JUNAXXX WIXXX69 Drone Dji Spark
2 HENDRA SUXXXX KIXXXX78 Samsung Galaxy C9
3 LOIS SAPXXXX JIRXXX5 Emas Batangan 10 Gram
4 TOPAN DAXXX 1XXXILL Uang Tunai Rp 2.000.000
5 SISKA CAHXXXI SUXXXX12 Uang Tunai Rp 1.000.000
6 MUHAMAD FXXXXL FAHXXX87 Uang Tunai Rp 500.000
7 SAIFUL BAXXX PXXXXGA Uang Tunai Rp 250.000
8 DOLI KARXXXX SAXXXX29 Uang Tunai Rp 100.000
9 ANXXX AHXX46 Uang Tunai Rp 100.000
10 IMRON ABU BXXXX EXXM_99 Uang Tunai Rp 100.000
11 TRIYAXXX SXX Uang Tunai Rp 50.000
12 MUHAMMAD SXXXI SYXXX04 Uang Tunai Rp 50.000
13 ARI MUTIXXX TXXXPX01 Uang Tunai Rp 50.000
14 JEXX MXXXXX75 Uang Tunai Rp 50.000
15 SITI ARXXXI OXXXX13 Uang Tunai Rp 50.000
16 JXXY JEXXXX70 Uang Tunai Rp 50.000
17 RISAXXX LXXXXA1 Uang Tunai Rp 50.000
18 NOVA ANDRIXXXX FIXXXX10 Uang Tunai Rp 50.000
19 HENDRA KUSUMA ANTXXXXNI FXXX22 Uang Tunai Rp 50.000
20 ARI MUTIARA PXXXX B4XXX1T Uang Tunai Rp 50.000